Therapieën

Wat We Doen

Wij bieden kinesitherapie en manuele therapie aan op maat.
Manuele Therapie
Manueel therapeuten kunnen je helpen je bewegingsvrijheid terug te vinden, de pijn te verminderen en onder controle te houden. Samen wordt gewerkt aan een duurzame oplossing voor je klachten. Alle klachten die voortkomen uit omkeerbare disfuncties van het bewegingsstelsel hebben baat bij een manueel therapeutische behandeling

De manuele therapie streeft naar een duurzame oplossing voor je klachten en voor de functionele hinder die je ondervindt.

De manuele behandelingstechnieken omvatten o.a. mobilisaties, oscillaties en manipulaties van de gewrichten, mobiliserende technieken tijdens bewegingen, neurogene mobilisaties, stretchingstechnieken, diepe dwarse fricties, triggerpuntbehandeling, harmoniserende technieken, medische oefentherapie en trainingstherapie, stabilisatietraining, oefeningen voor het houdings- en bewegingsgevoel, coördinatieoefeningen, bewegingsadvies, rug- en nekscholing…

Specifieke aandoeningen vindt u op deze afbeelding >

Oefentherapie
Dit vormt een onderdeel van iedere manueel therapeutische behandeling. De patiënt voert hierbij gerichte oefeningen uit onder toezicht van de manueel therapeut in onze geklimatiseerde oefenruimte.

Het doel is de belastbaarheid van het lichaam geleidelijk op te drijven en de belemmeringen te herstellen.

Er wordt hierbij gebruik gemaakt van specifieke proprioceptieve oefeningen, mobilisatie-, kracht- en lenigheidsoefeningen.

Oefentherapie wordt gegeven voor patiënten vallend in onderstaande categorieën:

 • Rugschool – Core stability
 • Peri – en postnatale oefeningen
 • Sportblessures
 • Acute blessures
 • Chronische klachten

Oedeemtherapie
Het menselijke lichaam bestaat voor 2/3 uit vocht. Dit vocht bevindt zich in en rondom alle lichaamscellen, bloedbanen, lymfebanen en de hersenbanen. Zeer veel processen verlopen via dit lichaamsvocht. Onder meer het vervoer van zenuwprikkels, hormonen of schadelijke stoffen (b.v. bacteriën) en het uitwisselen van stoffen (b.v. bouw-, afbraakstoffen) en/of van gassen (b.v. zuurstof, koolzuurgas).

Deze processen via het lichaamsvocht noemen we “de waterhuishouding”.

Het lichaam is in een optimaal evenwicht als de waterhuishouding in een optimale conditie verkeert.

Het lymfestelsel (lymfevaten en lymfeknopen) speelt een belangrijke rol bij het scheppen en onderhouden van de ideale leefomgeving voor onze lichaamscellen. Het is namelijk de lymfe die hierin een voedende, zuiverende en drainerende rol vervult.

Lymfedrainage is dus een normale, natuurlijke functie in ons lichaam, die echter bemoeilijkt kan worden door ziekte, stress of als gevolg van een ongeval. In dit geval kan de drainage van de lymfe manueel (met de handen) geoptimaliseerd worden.

De behandeling bestaat uit manuele lymfedrainage (dit is een soort massage en hierbij wordt de afvoer van lymfevocht gestimuleerd), pressotherapie (dit is een computergestuurde luchtdrukmassage), oefentherapie en het adviseren en informeren van de patiënt (omtrent uitvoeren activiteiten dagelijks leven, leefwijze, aanmeten van een op maat gemaakte arm –en/of beenkous).

Wanneer passen we dit toe?

 • Aangeboren lymfe oedeem
 • Na operatie van kanker (wegname lymfeklieren)
 • Na operatie spataders

Temporomandibulaire (kaakgewricht) Behandeling
Klachten die personen met temporomandibulaire dysfuncties ervaren zijn:

 • pijn in en rond kaakgewricht, vaak ervaren als oorpijn
 • pijn aan de onderkaak, zowel in rust als bij bewegen.
 • uitstraling naar hoofd, hals, nek en schouders.
 • beperkte bewegingsmogelijkheid van de kaak, voornamelijk tijdens het openen van de mond of juist meer bewegingsmogelijkheid (= instabiliteit).
 • knappen en kraken van het kaakgewricht

De beperkte mobiliteit van het kaakgewricht verbeteren en de pijn verminderen kunnen gerealiseerd worden d.m.v. manuele therapie (mobilisaties en oefentherapie).

Het teveel aan mobiliteit in het kaakgewricht kan voorkomen of herteld worden door stabilisering van het gewricht, herstellen van hoofd- en nekbeweging, het aanleren van een gecontroleerde rotatie en het voorkomen van uiterste bewegingen.

Cardiale Revalidatie
Cardiale revalidatie is van groot belang bij hartpatiënten.

Onder hartpatiënten wordt verstaan: patiënten na een hartinfarct, hartoperatie (bv. kleppen, plaatsen stent), plaatsing van pacemaker, harttransplantatie, aangeboren hartaandoening, angina pectoris, hypertensie, hartritmestoornissen, …

De revalidatie bestaat erin de patiënt te waarschuwen over de risicofactoren en de fysieke activiteit van de patiënt op te drijven. Dit gebeurt door progressief de conditie op te bouwen a.d.h.v. een ergometerfiets en de kracht en lenigheid van de patiënt te laten toenemen. Het is belangrijk dat de harstslag en ademhaling van de patiënt steeds gecontroleerd worden

Hand Revalidatie
Met handrevalidatie gaan we de mobiliteit van de pols/hand en vingers gradueel en binnen de pijngrens verbeteren. Indien het een peesletsel betreft houden we zeker rekening met de fasen van peesherstel en het type letsel en operatie. We gaan de patiënt zoveel mogelijk stimuleren en adviseren. En trachten de functionaliteit van de hand volledig terug te winnen. Er wordt bovendien veel aandacht gehecht aan het litteken, de zwelling en het tegengaan van contracturen. 

Aandoeningen:

 • Letsels aan buigpezen van de hand
 • Letsels aan strekpezen van de hand
 • Peesontstekingen van de pols/hand
 • Breuken van de pols/hand
 • Reumatoïde artritis

Shockwave Therapie
Radiale shockwave therapie is een moderne en doeltreffende behandelingsmethode. Het genezingsproces wordt versneld door stimulatie van de zelf genezende eigenschappen van het lichaam. Ze bevorderen de stofwisseling en verbeteren de bloedsomloop. Beschadigd weefsel herstelt en geneest zich. Hierdoor neemt de pijn af en verbetert de mobiliteit.

De therapeut stelt de plaats van de pijn vast. Vervolgens wordt gel aangebracht op de behandelzone. Het behandelpistool wordt geplaatst op de pijnzone en schokgolven worden toegediend.

Welke aandoeningen kunnen hiermee behandeld worden?

 • Chronische aandoeningen worden hiermee behandeld.

Specifieke aandoeningen vindt u op deze afbeelding >

Orthopedische Revalidatie
Na een breuk of operatie wordt je vaak de eerste dagen of weken geïmmobiliseerd. Dit kan ervoor zorgen dat gewrichten verstijven, spieren verzwakken of verkorten. Door middel van kinesitherapie/manuele therapie trachten we je zo snel mogelijk functioneel te krijgen.

Er worden tal van technieken toegepast om het dagelijkse leven zo snel mogelijk te hervatten. Hierbij wordt rekening gehouden met het natuurlijk herstel (gips of operatie) en het progressief opbouwen van de belasting.

Behandeltechnieken: mobilisaties, spierversterkende oefeningen, spierverlengingstechnieken, stabilisatie – en coördinatietraining, …

Wanneer passen we dit toe?

 • Prothesen
 • Breuken ledematen
 • Alle andere postoperatieve orthopedische ingrepen

Duizeligheids- en evenwichtstherapie
Duizeligheid, draaierigheid en evenwichtsverlies zijn vaak voorkomende klachten. Dit kan soms gepaard gaan met misselijkheid en/of braken.

Deze klachten kunnen afkomstig zijn van:

 • Het evenwichtsorgaan (BPPV, ziekte van Ménière,…)
 • De nek (blokkage,…)
 • Oogproblematiek
 • Neurologisch probleem (hersenschade,…)

In de praktijk behandelen wij patiënten met duizeligheids- en evenwichtsproblemen omwille van BPPV of blokkage in de nek.

 • BPPV:

Benigne paroxysmale positionele vertigo.

Hierbij duurt de duizeligheid meestal een aantal seconden, uitgelokt door bruuske hoofdbewegingen.

We gaan door middel van specifieke testen na welk oor en kanaal betrokken is.

Hierna wordt een repositiemanoeuver uitgevoerd. Hierbij is de bedoeling de ‘kristalletjes’ die losgekomen zijn in het binnenoor terug op zijn plaats te brengen.

Na de behandeling kan u nog even last hebben van misselijkheid of duizeligheid. Meestal bent u wel na 1 à 2 behandelingen van de klacht verlost.

 • Cervicogene duizeligheid:

Dit is duizeligheid die ontstaat door een bewegingsbeperking (blokkage) in de nekgewrichten. Deze duizeligheid kan enkele minuten duren. Misselijkheid, nek- en hoofdpijn zijn vaak gerelateerde klachten.

We gaan hierbij de beperking opzoeken en mobiliseren/manipuleren. Verder kan er oefentherapie uitgevoerd worden als therapie.

Neurologische Revalidatie
Patiënten met neurologische aandoeningen worden in een eerste fase meestal gehospitaliseerd. Vaak is langdurige behandeling en revalidatie nodig waarvoor de patiënt in een gespecialiseerd revalidatiecentrum of privé praktijk terecht kan.

Kinesitherapeuten zijn nauw betrokken bij de behandeling, revalidatie en begeleiding van patiënten met neurologische aandoeningen.

Een letsel van het centrale zenuwstelsel kan zeer uiteenlopende en ingrijpende gevolgen hebben voor de patiënt: aantasten motoriek, sensoriek, perceptie, gedrag, gemoed, … De kinesitherapeut heeft dus als taak de symptomen te begrijpen en in te schatten.

In de praktijk bieden wij behandelingen aan voor onder andere CVA-, Parkinson-, MS- en ALS patiënten.

Bij deze patiënten gaan wij trachten de mogelijkheden in beweeglijkheid, kracht, uithouding, lenigheid e.d. te behouden of herwinnen, alsook de patiënt voldoende te informeren en adviseren over hulpmiddelen e.d.

We maken tijdens de behandeling gebruik van mobilisatie-, kracht-, lenigheid-, coördinatie-, evenwichtsoefeningen.

We richten ons vooral op functionele oefeningen en proberen activiteiten uit het dagelijkse leven te implementeren in de behandeling. Indien nodig schenken we ook aandacht om opnieuw een optimaal gangpatroon te verkrijgen.

Hemix Kine Van Lijsebettens

Hemix Kine Praktisch

Onder praktische info kan u terugvinden wat te doen bij een eerste afspraak alsook de bereikbaarheid van de praktijk.
Praktijk | Antwerpsesteenweg 139 2620 Hemiksem Antwerpen Vaste Lijn | 03.887.82.30 Facebook

Contact

Stel ons je vraag

FAQ

Veel gestelde vragen

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH